OIC ISRAEL

OIC ISRAEL - ORGANIZATION ISRAEL COIFFURE
רחוב יגאל אלון 159 תל אביב
טל: 972.3.6091515
פקס: 972.3.6092111

israoic@gmail.com 

הצטרפו עוד היום לאיגוד OIC ISRAEL

באמצעות האיגוד יכולים חברי האיגוד להתעדכן בנושאים הרלוונטיים ובחדשות העדכניות ביותר הקשורות למקצוע
שימור ושיפור הרמה המקצועית של העוסקים בתחום באמצעות קורסים מקצועיים והשתלמויות.
השתתפות בכנסים שוטפים בעניינים מקצועיים וחוויתים לטובת חברי האיגוד. הטבות ייחודיות ובלעדיות לחברי האיגוד

 600

• בית עסק עד 4 אנשים.
• תעודת חבר OIC ISRAEL.
• 4 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית
• כניסה להשתלמויות ב50% הנחה
• השתלמות באקדמיית OIC ישראל
• דף עסקי באתר האיגוד.

 

להצטרף עכשיו

 3600

• בית ספר עד 10 אנשים.
• תעודת ביה"ס חבר ב- OIC ISRAEL
• 10 כרטיסי כניסה לתערוכה השנתית 
• כניסה להשתלמויות ב50% הנחה
• השתלמות באקדמיית OIC ישראל
• דף עסקי באתר האיגוד.

 

להצטרף עכשיו

>